ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය, ඉන්දීය රජයේ සහාය ඇතිව, 2022 දී ගුජරාටයේ සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා ගෝලීය මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවන ලදී.
ගුජරාටයේ ගාන්ධිනගර්, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරන ලද සහ ආයුෂ් අමාත්‍යාංශය විසින් සම සත්කාරකත්වය සපයනු ලබන සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ පළමු වර්ගයේ ගෝලීය සමුළුවක් සඳහා ස්ථානය වනු ඇත. 2023 අගෝස්තු 17-18 දිනවල පැවැත්වීමට නියමිත මෙම සමුළුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ටෙඩ්‍රොස් අද්නාම් ගෙබ්‍රෙයිසස් විසින් ආරම්භ කරනු ලැබේ.


"සමුළුව රටේ අතිවිශාල අත්දැකීම් සහ ප්‍රවීණත්වය සැලකිල්ලට ගනු ලබන අතර, මෙම අතිශයින් අපේක්‍ෂා කරන ලද මෙම සිදුවීම විශේෂඥයින් සහ වෘත්තිකයන් සඳහා මෙම ක්ෂේත්‍රයේ නවතම විද්‍යාත්මක ප්‍රගතිය සහ සාක්ෂි පදනම් කරගත් දැනුම පිළිබඳව සොයා බැලීමට වේදිකාවක් වනු ඇත. සැමට සෞඛ්‍යය සහ යහපැවැත්ම සහතික කිරීම, ”ආයුෂ් මුන්ජ්පාරා රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහේන්ද්‍රභායි කළුභායි 2023 අගෝස්තු 14 සඳුදා මාධ්‍ය හමුවකදී උත්සවය පිළිබඳ විස්තර ප්‍රකාශ කළේය.


මුංපරට අනුව, සමුළුවේ ප්‍රතිඵලය ප්‍රකාශයක් වනු ඇති අතර, මෙම ප්‍රකාශය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා වන ගෝලීය මධ්‍යස්ථානයේ අනාගතය හැඩගැස්වීමට සහාය වනු ඇත.


“පසුගිය වසරේ ජම්නගර් හි සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා වූ ගෝලීය මධ්‍යස්ථානයේ මුල්ගල තැබීමේ උත්සවයෙන් පසුව, අපි ඉන්දියාවේ මෙම පළමු ගෝලීය සිදුවීම දැක බලා ගැනීමට යාම ඉතා ස්වාභාවිකය. එය මෑත අතීතයේ අපේ රටේ විවිධ පාරම්පරික වෛද්‍ය ක්‍රම ලබා ගත් බහුමාන ප්‍රගතියට සාක්ෂි දරයි, ”ඔහු සඳහන් කළේය.


මධ්‍යම සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මන්සුක් මණ්ඩවිය සහ මධ්‍යම අමාත්‍ය ආයුෂ් සර්බානන්ද සොනොවාල්, G20 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරුන්, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හි කලාපීය අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හි කලාප හයේ රටවල කීර්තිමත් ආරාධිතයින් විද්‍යාඥයින්, පාරම්පරික වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්, සෞඛ්‍ය සේවකයින් සහ සාමාජිකයින් සමඟ මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට අපේක්ෂා කෙරේ. සිවිල් සමාජ සංවිධානවල.


කීර්තිමත් කථිකයන් සමූහයක් ප්‍රධාන අවධානය යොමු කරන ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳ සාකච්ඡා මෙහෙයවනු ඇත, එනම් පර්යේෂණ, සාක්ෂි සහ ඉගෙනීම; ප්රතිපත්ති, දත්ත සහ නියාමනය; නවෝත්පාදන සහ ඩිජිටල් සෞඛ්යය; සහ ජෛව විවිධත්වය, සමානාත්මතාවය සහ සාම්ප්රදායික (සෞඛ්ය ආරක්ෂණ) දැනුම.


2022 දී, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය , ඉන්දියානු රජයේ සහාය ඇතිව, සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා ගෝලීය මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවන ලදී. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ටෙඩ්‍රොස් අද්නාම් ගෙබ්‍රෙයිසස් ඉදිරියේ අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි පසුගිය වසරේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය -GCTM සඳහා මුල්ගල තැබීය. මෙම මධ්‍යස්ථානය ඉන්දියාවේ ආයුෂ් අමාත්‍යාංශයේ සහ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ (ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ) සහයෝගිතා ව්‍යාපෘතියක් වන අතර එය ලොව පුරා සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා වන පළමු සහ එකම ගෝලීය මුරපොල වේ.


ආයුෂ් අමාත්‍යාංශයට අනුව, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය GCTM සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව සම්බන්ධ සියලුම ගෝලීය සෞඛ්‍ය කරුණු සම්බන්ධයෙන් නායකත්වය සපයන අතර සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය පර්යේෂණ, භාවිතයන් සහ මහජන සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ විවිධ ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේදී සාමාජික රටවලට සහාය ලබා දෙනු ඇත.