සාමාජික සහ නිරීක්ෂක රාජ්‍යයන් ඔවුන්ගේ සහයෝගීතාවයේ කුළුණු හයක් යටතේ ක්‍රියාකාරකම් සාකච්ඡා කළහ
කොළඹ ආරක්ෂක සමුළුව එහි 7 වන නියෝජ්‍ය ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක මට්ටමේ රැස්වීම 2023 ජූලි 12බදාදා මාලදිවයිනේ පැවැත්විණි. කොළඹ ආරක්ෂක සමුළුව සාමාජිකයින් ඉන්දියාව, මාලදිවයින, මොරිෂස් සහ ශ්‍රී ලංකාව පාහේ සත්කාරකත්වය සපයන ලදී. බංගලිදේශය සහ සීෂෙල්ස් නිරීක්ෂණ රාජ්‍යයන් විය.


5 වන ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක මට්ටමේ රැස්වීම 2022 මාර්තු 9-10, සහ 6 වන නියෝජ්‍ය ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක මට්ටමේ රැස්වීම 2022 ජූලි 7 දින පැවැත්විණි. නවතම රැස්වීමේ දී සාමාජික රටවල් විසින් මෙම රැස්වීම්වලදී ගන්නා ලද තීරණ, යටතේ ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රගතිය සමඟ සාකච්ඡා කරන ලදී. සහයෝගීතාවයේ විවිධ කුළුණු.


සහයෝගීතාවයේ කුළුණු වන්නේ:


සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව

ත්‍රස්තවාදයට හා රැඩිකල්කරණයට එරෙහි වීම

ජාවාරම් සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධානාත්මක අපරාධවලට එරෙහිව සටන් කිරීම

සයිබර් ආරක්ෂාව

විවේචනාත්මක යටිතල පහසුකම් සහ තාක්ෂණය ආරක්ෂා කිරීම

මානුෂීය ආධාර සහ ආපදා සහන

2023-24 ක්‍රියාකාරකම් සඳහා නව යෝජනා පිළිබඳව ද ඔවුන් සාකච්ඡා කළහ.


නියෝජ්‍ය ජාතික ආරක්‍ෂක උපදේශක වික්‍රම් මිස්‍රි විසින් ඉන්දීය දූත පිරිස මෙහෙයවීය. මාලදිවයින් දූත පිරිස මෙහෙයවනු ලැබුවේ මාලදිවයින් ජනරජයේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අයිෂාත් නූෂින් වහීඩ් විසිනි. මොරිෂස් දූත පිරිස මෙහෙයවනු ලැබුවේ මොරිෂස් ජනරජයේ අගමැති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ ප්‍රධාන සම්බන්ධීකාරක යොයිධිස්ටියර් තේකා විසිනි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා විසින් ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත පිරිස මෙහෙයවන ලදී.


2022 දී, ඉන්දියාව ප්‍රථම CDC සාගර විද්‍යාඥයින් සහ ජල විද්‍යාඥයින්ගේ සමුළුවට සත්කාරකත්වය සැපයූ අතර, සාගරවලට කලාපීය අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා සහභාගි වූවන් දැනුම සහ ප්‍රතිපත්ති බෙදා ගත්හ. භෞමික ආරක්ෂාව සහතික කිරීමේදී සාමාජික සහ නිරීක්ෂක රාජ්‍යවල වෙරළාරක්ෂක බලකායේ භූමිකාවන් සහ වගකීම් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඉන්දියාව කොළඹ ආරක්ෂක සමුළුව වෙරළ ආරක්ෂක සමුළුවට සත්කාරකත්වය ලබා දුන්නේය.


මෙම සමුළුවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, බංග්ලාදේශයේ සහ මුරුසියේ විද්‍යාඥයින් 2023 ජුනි 29 වන දින ඉන්දියාවේ පර්යේෂණ යාත්‍රාවක් වන ‘සාගර් නිධි’ නැව්ගත කළේ දින 35 කට ආසන්න කාලයක් පුරා ඒකාබද්ධ සාගර ගවේෂණයකට සහභාගී වීමට ය.


එපමණක් නොව, සමුද්‍රීය නීති වැඩමුළුවේ තුන්වන සංස්කරණය ද ඉන්දියාව විසින් පවත්වන ලදී. ත්‍රස්තවාදී සිද්ධීන් විමර්ශනය කිරීම, ජාවාරම් සහ සංවිධානාත්මක අපරාධ මැඬලීම සඳහා ඉන්දියාව පුහුණු වැඩසටහන් රැසක් ද පවත්වා ඇත.


6 වන ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක මට්ටමේ රැස්වීම 2023 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී මොරිෂස් හි පැවැත්වෙනු ඇත. 8 වන නියෝජ්‍ය ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක රැස්වීම 2024 පළමු කාර්තුවේදී පැවැත්වේ