මේ වසරේ ඉන්දියාවේ සමස්ත අපනයනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 760 ඉක්මවා යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සිකුරාදා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 2023 ඉන්දීය විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියට අනුව 2030 වන විට ඉන්දියාවේ අපනයන ඩොලර් ට්‍රිලියන 2 දක්වා ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරයි.

සේවා සහ වෙළඳ භාණ්ඩ ඇතුළු ඉන්දියාවේ සමස්ත අපනයන දැනටමත් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 750 ඉක්මවා ඇති අතර මේ වසරේ එය ඩොලර් බිලියන 760 ඉක්මවා යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව 2023 විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය දියත් කරමින් ඉන්දීය වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය පියුෂ් ගෝයල් පැවසීය.

නව ප්‍රතිපත්තියට අවසන් දිනයක් නොමැත; අවශ්‍ය විටදී එය යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ. එය ගතික බවත් කාලීන නැගී එන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා විවෘතව තබා ඇති බවත් ගෝයල් පැවසීය.

ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රධාන ප්‍රවේශය කුළුණු හතරක් මත පදනම් වේ:

1.සමනය සඳහා දිරිගැන්වීම.

2.සහයෝගීතාවය හරහා අපනයන ප්‍රවර්ධනය - අපනයනකරුවන්, ප්‍රාන්ත, දිස්ත්‍රික්ක, ඉන්දියානු දූත මණ්ඩල.

3.ව්‍යාපාර කිරීමේ පහසුව, ගනුදෙනු පිරිවැය අඩු කිරීම සහ විද්‍යුත් මුල පිරීම්.

4.නැගී එන ප්‍රදේශ - අපනයන කේන්ද්‍රස්ථාන ලෙස ඊ-වාණිජ්‍යය දිස්ත්‍රික්ක සංවර්ධනය කිරීම සහ විශේෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය, ජීවීන්, ද්‍රව්‍ය, උපකරණ සහ තාක්ෂණය ප්‍රතිපත්තිය විධිමත් කිරීම.

විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියට 2023 අපනයනකරුවන් සඳහා ව්‍යාපාර කිරීමේ පහසුව සඳහා ක්‍රියාවලි ප්‍රති-ඉංජිනේරුකරණය සහ ස්වයංක්‍රීයකරණය අරමුණු කරයි. එය විශේෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය, ජීවීන්, ද්‍රව්‍ය, උපකරණ සහ තාක්ෂණය යටතේ ද්විත්ව භාවිත ඉහළ මට්ටමේ තාක්ෂණික අයිතම, ඊ-වාණිජ්‍යය අපනයනයට පහසුකම් සැලසීම, අපනයන ප්‍රවර්ධනය සඳහා ප්‍රාන්ත සහ දිස්ත්‍රික්ක සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම වැනි නැගී එන ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කරයි.

නව විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියට අපනයනකරුවන් සඳහා පැරණි පොරොත්තු අවසරයන් වසා දමා නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා එක් වරක් සමාව දීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙයි.

විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියට 2023 දිස්ත්‍රික්කවලින් අපනයන ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අමතරව 'අපනයන විශිෂ්ටතා යෝජනා ක්‍රමය' හරහා නව නගර හඳුනා ගැනීම සහ 'තත්ව දරන්නන්ගේ යෝජනා ක්‍රමය' හරහා අපනයනකරුවන් දිරිමත් කරයි.

අපනයන විශිෂ්ටතා නගර

දැනට පවතින නගර 39 ට අමතරව නව නගර හතරක්, එනම් ෆරිදාබාද්, මිර්සාපූර්, මොරාදාබාද් සහ වාරනාසි, අපනයන විශිෂ්ටතා නගර ලෙස නම් කර ඇත. අපනයන විශිෂ්ටතා නගර හට වෙළඳපල ප්‍රප්‍රවේශ මුලපිරීම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ අපනයන ප්‍රවර්ධන අරමුදල් සඳහා ප්‍රමුඛතා ප්‍රවේශය ඇති අතර අපනයන ප්‍රවර්ධන ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ අපනයන ඉටු කිරීම සඳහා පොදු සේවා සැපයුම්කරු ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. මෙම එකතු කිරීම අත්යන්ත්‍ර, අත්කම් භාණ්ඩ සහ බුමුතුරුණු අපනයනය ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අපනයනකරුවන්ගේ පිළිගැනීම

අපනයන කාර්ය සාධනය මත පදනම්ව 'තත්ත්වය' සමඟ පිළිගත් අපනයන සමාගම් දැන් හොඳම උත්සාහයේ පදනම මත ධාරිතා ගොඩනැගීමේ මුලපිරීම්වල හවුල්කරුවන් වනු ඇත.

'සැමට අධ්‍යයනය ' වැඩසටහනට සමානව, උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයින්ට ආදර්ශ විෂය මාලාවක් මත පදනම්ව වෙළඳ ආශ්‍රිත පුහුණුවක් ලබා දීමට තරු-2 සහ ඊට වැඩි තත්ත්‍වය දරන්නන් දිරිමත් කරනු ලැබේ.

වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට අනුව, මෙය 2030 ට පෙර ඩොලර් ට්‍රිලියන 5 ක ආර්ථිකයකට සේවය කළ හැකි පුහුණු මිනිස් බල සංචිතයක් ගොඩනැගීමට ඉන්දියාවට උපකාරී වනු ඇත. තවත් අපනයන සමාගම්වලට තරු 4 සහ 5 ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි තත්ත්ව හඳුනාගැනීමේ සම්මතයන් නැවත ක්‍රමාංකනය කර ඇත.

දිස්ත්‍රික්කවලින් අපනයනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම

විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියට 2023 හි අරමුණ වන්නේ ප්‍රාන්ත රජයන් සමඟ හවුල්කාරිත්වයන් ගොඩනැගීම සහ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් අපනයන ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ බිම් මට්ටමේ වෙළඳ පරිසර පද්ධතියේ සංවර්ධනය වේගවත් කිරීම සඳහා අපනයන මධ්‍යස්ථාන මුලපිරීම ලෙස දිස්ත්‍රික්ක ඉදිරියට ගෙන යාමයි.

විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියට 2023 ජනප්‍රිය අත්තිකාරම් අවසර සහ ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ අපනයන ප්‍රවර්ධන යෝජනා ක්‍රම විධිමත් කිරීම සහ ඉන්දියාවෙන් වෙළඳ වෙළඳාම සක්‍රීය කිරීම මගින් අපනයන සඳහා පහසුකම් සපයයි.

මීට අමතරව, අපනයන නිෂ්පාදනය සඳහා ශුන්‍ය රේගු බදු යටතේ ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමට ඉඩ සලසන ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ අපනයන ප්‍රවර්ධන යෝජනා ක්‍රමය තවදුරටත් තාර්කිකකරණය වෙමින් පවතී.

එකතු කෙරෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම් කිහිපයක් නම්:

1.අපනයන ප්‍රවර්ධන ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ යෝජනා ක්‍රමයේ පොදු සේවා සැපයුම්කරු යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබන අතිරේක යෝජනා ක්‍රමයක් ලෙස අගමැති මෙගා ඒකාබද්ධ රෙදිපිළි කලාපය සහ ඇඟලුම් උද්‍යාන යෝජනා ක්‍රමය එක් කර ඇත.

2.කිරි නිෂ්පාදන අංශය සාමාන්‍ය අපනයන වගකීම් පවත්වා ගැනීමෙන් නිදහස් කෙරේ - තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කිරි නිෂ්පාදන අංශයට සහාය වීම.

3.සියලු වර්ගවල බැටරි විද්‍යුත් වාහන, සිරස් ගොවිතැන් උපකරණ, අපජල පවිත්‍රකරණය සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය, වැසි ජලය රැස්කිරීමේ පද්ධතිය සහ වැසි ජල පෙරහන් සහ හරිත හයිඩ්‍රජන් හරිත තාක්‍ෂණ නිෂ්පාදන සඳහා එක් කෙරේ