මෙම අභ්‍යාසය සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම, හොඳම භාවිතයන් බෙදාගැනීම සහ සාම සාධක මෙහෙයුම් වලංගු කිරීම ප්‍රවර්ධනය කළේය.
අප්‍රිකා-ඉන්දියා ක්ෂේත්‍ර පුහුණු අභ්‍යාසය වන ඇෆ්රිඉන්ඩෙක්ස් -2023, එහි 2 වන අදියරේ අවසානය සනිටුහන් කරමින් මහාරාෂ්ට්‍රහි පූනේ අවුන්ද් හි විදේශ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී බදාදා අවසන් විය.

2023 මාර්තු 16-29 දක්වා සති දෙකක කාලයක් තුළ,සහභාගී වූවන් 124ක ගෙන් අප්‍රිකානු ජාතීන් 25ක් සහ සෙසු පිරිස ඉන්දියාවේ සික්, මරාතා සහ මහර් රෙජිමේන්තු වල භට පිරිස් මෙම බහුජාතික අභ්‍යාසයට සහභාගී වූහ.

මෙම අභ්‍යාසයේ වලංගු කිරීමේ අදියර යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ජෙනරාල් මනෝජ් පාණ්ඩේ, අප්‍රිකානු හමුදා ප්‍රධානීන් සහ ප්‍රධානීන්ගේ සමුළුවට සහභාගී වූ නියෝජිතයන් සමඟ නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

ඇෆ්රිඉන්ඩෙක්ස් -2023 හි ප්‍රධාන අරමුන වූයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනවරම යටතේ මානුෂීය බිම් බෝම්බ ක්‍රියා සහ සාම සාධක මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන අතරම ධනාත්මක මිලිටරි සබඳතා පෝෂණය කිරීම, හොඳම භාවිතයන් හුවමාරු කර ගැනීම සහ එකට වැඩ කිරීමේ හැකියාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි.

මෙම ඒකාබද්ධ අභ්‍යාසය පැවැත්වීමෙන් හමුදාවන්ට එවැනි මෙහෙයුම් සිදු කිරීමේදී විවිධ ක්‍රමවේද සහ උපක්‍රම ඉගෙන ගැනීමටත් ඒවා අනුගමනය කිරීමටත් හැකි විය. තවද, මෙම අභ්‍යාසය සාම සාධක මෙහෙයුම් සිදු කරන අතර තුර මැදිහත් වීමේ රීති පිළිබඳ නිවැරදි අර්ථකථනයක් හමුදාවන්ට අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී විය.

මෙම අභ්‍යාසය මගින් සුහදත්වය පිළිබඳ හැඟීමක් ජනනය කරන ලද අතර, එය හමුදාවන් අතර බැඳීම් ශක්තිමත් කිරීමට හැකි විය. එමෙන්ම අනාගතයේදී ඉන්දියානු සහ අප්‍රිකානු හමුදා අතර සහයෝගිතාව, එකිනෙකාගේ සංවිධානය ශක්තිය සහ විවිධ මෙහෙයුම් සිදු කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

අභ්‍යාසයට සමගාමීව, ඉන්දියානු හමුදාව විසින් 'මේක් ඉන් ඉන්ඩියා' වැඩසටහන යටතේ නිෂ්පාදනය කරන ලද කර්මාන්ත 32 ක දේශීය නිෂ්පාදන 75 ක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් උපකරණ ප්‍රදර්ශනය ද සංවිධානය කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට අප්‍රිකානු හමුදා ප්‍රධානීන්, ප්‍රධානීන්ගේ නියෝජිතයින්ගේ සහභාගිවය දැකගත හැකි විය.