සහභාගී වන රටවල් ඔවුන්ගේ හවුල් අදහස් ප්‍රකාශ කළ අතර ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රතිඵලවලට එකඟ විය.
2023 මාර්තු 29, අවසන් වූ ගුජරාටයේ ගාන්ධිනගර් හි පැවති දෙවන පාරිසරික සහ දේශගුණික තිරසාර ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීමට සහභාගී වෙමින්, ජී-20 සාමාජිකයින් පාරිසරික සහ දේශගුණික ගැටළු වඩාත් හදිසි හැඟීමකින් ආමන්ත්‍රණය කිරීමට ඇති කැපවීම යලි තහවුරු කළහ.

පෙර පැවති පාරිසරික සහ දේශගුණික තිරසාර ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීමේ සාධනීය සාකච්ඡාවන් මත පදනම්ව, ජී-20 ජාතීන් ඉඩම් හා පරිසර පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණය වේගවත් කිරීම සහ ජෛව විවිධත්වය පොහොසත් කිරීම, තිරසාර හා දේශගුණික ප්‍රතිරෝධීතාවය, පරිසර හිතකාමීත්වය සහ නිල් ආර්ථිකය ප්‍රවර්ධනය කිරීම ඇතුළු වැදගත් මාතෘකා රාශියක ඵලදායි සාකච්ඡාවල නිරත විය.

සියලුම සාමාජික රටවල් දේශගුණික විපර්යාස සහ පාරිසරික විනාසය යන දැවෙන ගැටළු වලට එරෙහිව සටන් කිරීමට ඔවුන්ගේ කැපවීම නැවත අවධාරණය කළහ. වත්මන් තත්ත්වය ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා නව හදිසි හැඟීමක් සහ සාමූහික ගෝලීය ප්‍රයත්නයක් අවශ්‍ය බව ද ඔවුහු හඳුනා ගත්හ.

ඉන්දියාවේ සභාපති ධූරය යටතේ පාරිසරික සහ දේශගුණික තිරසාර ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් විසින් දක්වා ඇති ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍ර තුනෙහි ප්‍රතිඵල කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලද ගැඹුරු තාක්ෂණික සැසිවලින් පසුව, සහභාගී වූ රටවල් අර්ථවත් වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා නිශ්චිත ක්‍රියාකාරී කරුණු ගණනාවක් හඳුනා ගත්හ.

රැස්වීම දින තුනක් පුරා පැවැත්විණි. පළමු දිනට ඉන්දියාවේ ජල කළමනාකරණ පිළිවෙත් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා අඩවි චාරිකා ඇතුළත් වූ අතර අනෙකුත් සැසිවල ජී-20 රටවල ජල සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීම් ඇතුළත් විය.

2 වන දින, ජෛව විවිධත්වය, ඉඩම් හායනය සහ පරිසර පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණ සැසිය ප්‍රමුඛතා භූ දර්ශන දෙකක් සහ යෝජිත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මාර්ග සිතියම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලදී. චක්‍රීය ආර්ථික තාක්ෂණික සැසියේදී උප තේමා පිළිබඳ ජී-20 ලේඛන සහ තිරසාර සම්පත් භාවිතය සඳහා ඉන්දියාවේ කැපවීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී.

තිරසාර සහ දේශගුණයට ඔරොත්තු දෙන නිල් ආර්ථිකයකට සංක්‍රමණය වීම සහ ගෝලීය ජෛව විවිධත්ව රාමුව 2022 සමඟ පෙළගැස්වීම පිළිබඳ සාකච්ඡා 3 වන දිනට ඇතුළත් විය. සම්මන්ත්‍රණය අවසන් වූයේ ශුන්‍ය කෙටුම්පත් ප්‍රකාශය පිළිබඳ විවෘත සාකච්ඡා සහ දන්ඩි කුටීර් කෞතුකාගාරය නැරඹීමෙනි.

2023 මැයි 21-23 දක්වා මුම්බායි හි පැවැත්වීමට නියමිත තුන්වන පාරිසරික සහ දේශගුණික තිරසාර ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීම, මෙම රැස්වීමේදී ආරම්භ කරන ලද සාකච්ඡා දිගටම කරගෙන යනු ඇත.