ඉන්දු-පැසිෆික් ආර්ථික රාමුව කලාපයේ ආර්ථික මැදිහත්වීම ගැඹුරු කරනු ඇතැයි ඉන්දියාව සිය විශ්වාසය යලි අවධාරණය කළේය.
සෞභාග්‍යය සඳහා වූ ඉන්දු-පැසිෆික් ආර්ථික රාමුවේ දෙවන සාකච්ඡා වටය මාර්තු 13-19 දක්වා ඉන්දුනීසියාවේ බාලිහි පැවත්විණ. එහිදී කලාපය තුළ ආර්ථික කටයුතු ඉහළ නැංවීමේ සහ සියලු දෙනා ඇතුළත් සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැදගත්කම ඉන්දියාව අවධාරණය කළේය.

එක්සත් ජනපදය, ඕස්ට්‍රේලියාව, බෲනායි දරුස්සලාම්, ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, ජපානය, කොරියානු ජනරජය, මැලේසියාව, නවසීලන්තය, පිලිපීනය, සිංගප්පූරුව, තායිලන්තය සහ වියට්නාමය ඇතුළු තවත් රටවල් 13 ක සාකච්ඡාකරුවන් ද බාලි සාකච්ඡා වටයට සහභාගී වූහ.

ඉන්දීය වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට අනුව, සාකච්ඡා ඉන්දු-පැසිෆික් ආර්ථික රාමුව හි කුළුණු හතරම ආවරණය කරන ලදී: වෙළඳාම (ස්ථම්භ I); සැපයුම් දාම (ස්ථම්භ II); පිරිසිදු ආර්ථිකය (ස්ථම්භ III); සහ සාධාරණ ආර්ථිකය (බදු සහ දූෂණ විරෝධී) - (4 කණුව). කුළුණු II සිට IV දක්වා වූ සාකච්ඡා සඳහා ඉන්දියාව සහභාගී විය.

පළමු ඉන්දු-පැසිෆික් ආර්ථික රාමුව වටය 2022 දෙසැම්බර් 10-15 ඔස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බේන් හිදී සහ 2023 පෙබරවාරි 8-11 දක්වා ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර පැවති විශේෂ සාකච්ඡා වටය පැවැත්විණ. බාලි, ඉන්දු-පැසිෆික් ආර්ථික රාමුව හවුල්කරුවන් විවෘත, සම්බන්ධිත, සමෘද්ධිමත් සහ ඔරොත්තු දෙන ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයක් සඳහා දැක්මක් ඉදිරියට ගෙන යාමට ක්‍රියා කරන බැවින් ගැඹුරු සංවාද පැවැත්වූයේ යැයි අමාත්‍යාංශය බදාදා ප්‍රකාශ කළේය.

ඉන්දියානු ප්‍රධාන සාකච්ඡාකරු ඉන්දු-පැසිෆික් ආර්ථික රාමුව විසින් කලාපයේ වෙළඳාම සහ ආයෝජන වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් ආර්ථික කටයුතු පුළුල් කරන අතර සියල්ල ඇතුළත් සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරනු ඇතැයි යන ඉන්දියාවේ විශ්වාසය නැවත අවධාරණය කළේය.

සාකච්ඡාවලට සමගාමීව, ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන සාකච්ඡාකරු සහ පිලර් ලීඩ්ස් ඉන්දු-පැසිෆික් ආර්ථික රාමුව රටවල් සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා ද පැවැත්වීය.

සාකච්ඡා වටයේ මායිම් මත සංවිධානය කරන ලද පාර්ශවකරුවන්ගේ සහභාගීත්ව සැසිය සහ ව්‍යාපාරික සංසදයට ඉන්දියානු සමාගම් සහභාගී විය. මීට අමතරව, ඉන්දියාවේ ජාතික ගෙවීම් සංස්ථාවේ නිලධාරියෙකු ඒකාබද්ධ ගෙවීම් අතුරුමුහුණත පිළිබඳ ව්‍යාපාරික සංසදයේදී පරිපූර්ණ ඉදිරිපත් කිරීමක් ලබා දුන්නේය.

වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට අනුව, ඉන්දු-පැසිෆික් ආර්ථික රාමුව හවුල්කරුවන් 2023 වන විට ආක්‍රමණශීලී සාකච්ඡා කාලසටහනකට කැපවී සිටින්නේ ඔවුන්ගේ ආර්ථික තරඟකාරිත්වය සහ සමෘද්ධිය සඳහා හවුල් දැක්මක් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සංයුක්ත ප්‍රතිලාභ සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අරමුණ ඇතිවය.