අපේක්ෂිත ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීම සඳහා ආයෝජන පාලමක් සැකසීම පිළිබඳව දෙපාර්ශවය සාකච්ඡා කළහ.
ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර්, විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සහ වීසා කටයුතු භාර ලේකම් අවුසාෆ් සයීඩ් මෑතකදී සෞදි අරාබි රාජධානියට ගිය අතර එහිදී ඔහු විවිධ ද්විපාර්ශ්වික රැස්වීම් පැවැත්වූහ.ඔහු 1 වන ඉන්දීය-ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිල ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ රැස්වීමට සහභාගී විය. ඔහුගේ සංචාරය අතරතුර, ඔහු ඉන්දියා-සෞදි අරාබි උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්ව කවුන්සිලය යටතේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ලබා ඇති ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළේය.

මාර්තු 21 දින ලේකම් සයීඩ්, උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්ව කවුන්සිලයෙහි ආර්ථිකය සහ ආයෝජන පිළිබඳ කමිටුව යටතේ ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳව සෞදි ජාත්‍යන්තර උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්ව මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ෆයිසාල් අල්-සුගයිර් සමඟ සාකච්ඡා කළේය.

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, ජාල සම්බන්ධතාවය, ඖෂධ, ආහාර සුරක්ෂිතතාව, තොරතුරු තාක්ෂණ, ෆින්ටෙක් සහ ජල සම්පත් වැනි ක්ෂේත්‍ර ඇතුළුව කමිටුව යටතේ හඳුනාගෙන ඇති ප්‍රමුඛතා අවස්ථා පිළිබඳ වැඩිදුර ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට දෙපාර්ශ්වයම එකඟ වූ බව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය.

මාර්තු 22 වන දින ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර්, විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සහ වීසා කටයුතු භාර ලේකම් අවුසාෆ් සයීඩ්, සෞදි හජ් සහ උම්රා අමාත්‍ය තවුෆික් අල්-රබියා හමුවූ අතර, එහිදී ඔහු 2023 සඳහා පුද්ගලයන් 1,75,025 දෙනෙකුගෙන් යුත් හජ් කෝටාවක් ඉන්දියාවට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් සෞදි අමාත්‍යවරයාට ස්තූති කළේය. ඔහුට ඉන්දියාවට සංචාරය කරණ ලෙස ආරාධනා කළේය.

මීට පෙර, මාර්තු 19 වන දින, කොන්සියුලර්, විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සහ වීසා කටයුතු භාර ලේකම් අවුසාෆ් සයීඩ් සෞදි ආයෝජන අමාත්‍යාංශයේ ජාත්‍යන්තර හවුල්කාරිත්වය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මොහොමඩ් අල් හස්නා හමුවී ද්විපාර්ශ්වික ආයෝජන හුවමාරු සඳහා ඇති අවස්ථා සාකච්ඡා කළේය. "අපේක්‍ෂිත ආයෝජන ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීම සහ ආයෝජකයින්ට පහසුකම් සැලසීම සඳහා ආයෝජන පාලමක් සැකසීම පිළිබඳව දෙපාර්ශ්වයම සාකච්ඡා කළ බව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පැවසීය.

මාර්තු 20 වන දින, ඔහු ඉන්දියා-සෞදි අරාබි උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්ව කවුන්සිලයෙහි දේශපාලන-ආරක්ෂක-සමාජ-සංස්කෘතික ස්ථම්භය පිළිබඳව සෞදි විදේශ කටයුතු පිළිබඳ උප අමාත්‍ය වලීඩ් බින් අබ්දුල් කරීම් එල්-කෙරෙයිජි සමඟද සාකච්ඡා කළේය. ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අනුව, ඔවුන් දෙරට අතර පවතින ඉහළ මට්ටමේ සම්බන්ධතා ධනාත්මකව තක්සේරු කළහ.