ඉන්දියාව සහ නේපාලය මිත්‍රත්වයේ සහ සහයෝගීතාවයේ අද්විතීය බැඳීම් බෙදා ගනී.
ඉන්දීය ජනාධිපති ද්‍රෞපදී මුර්මු සිකුරාදා නේපාල ජනාධිපති රාම් චන්ද්‍ර පවුඩෙල් සමඟ දුරකථන සංවාදයක නිරත විය. එහදී දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාව තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාමේ ක්‍රම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළේය.

ඉන්දීය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට අනුව, ජනාධිපති මුර්මු නේපාලයේ ජනාධිපති ධූරයට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් පෝඩෙල්ට සුබ පැතුම් එක් කළේය. ජනාධිපති මුර්මු කේරළ ප්‍රාන්තයේ සිදු කරන සංචාරය අතරතුර දුරකථන ඇමතුම ලබා දුන්නේය.

ඉන්දියාව සහ නේපාලය අතර පවතින සුවිශේෂී සහ බහුවිධ සබඳතා පිළිබඳව ජනාධිපතිවරු දෙපළ අවධානය යොමු කළහ. ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාව තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙනයාමට සහ දෙරටේ ජනතාව අතර මිත්‍රත්වයේ ශක්තිමත් බැඳීම් ශක්තිමත් කිරීමට ක්‍රම පිළිබඳවද සාකච්ඡා කළහ.

ජනාධිපති පෝඩෙල්ගේ මගපෙන්වීම යටතේ ඉන්දු - නේපාල ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා මීටත් වඩා ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වනු ඇතැයි ජනාධිපතිවරයා විශ්වාසය පළ කළ බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

ඉන්දියාව සහ නේපාලය විවෘත දේශසීමාවකින් සහ ඥාතිත්වයේ සහ සංස්කෘතියේ ගැඹුරින් මුල් බැසගත් පුද්ගලයන්ගෙන් මිනිසුන් අතර සම්බන්ධතා මගින් සංලක්ෂිත මිත්‍රත්වයේ සහ සහයෝගීතාවයේ අද්විතීය බැඳීම් බෙදා ගනී.

ඉන්දියාව නේපාලයේ ප්‍රධාන සංවර්ධන හවුල්කරුවෙකි. නේපාලයේ යටිතල පහසුකම් සහ සම්බන්ධතා සඳහා ඉන්දියාවේ සහයෝගය රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය සහ කලාපීය ඒකාබද්ධතාවය පෝෂණය කිරීමේදී තීරණාත්මක වේ.

නේපාලයේ 2015 භූමිකම්පාවෙන් පසු ගොඩනැගිලි, ඓතිහාසික සන්ධිස්ථාන සහ වෙනත් යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ඉන්දියාව ද ප්‍රධාන විය.