දෙපාර්ශවය වෙළඳ හිඟය සහ වෙළඳපල ප්‍රවේශ ගැටළු පිළිබඳව ද සොයා බලනු ඇත.
ඉන්දියාව සහ රුසියාව ඔවුන්ගේ ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සහ ආර්ථික සබඳතාවල පූර්ණ විභවයන් විවෘත කිරීමට කටයුතු කිරීමට එකඟ වී ඇත.

සඳුදා පැවති වෙළඳ, ආර්ථික, විද්‍යාත්මක, තාක්‍ෂණික සහ සංස්කෘතික සහයෝගීතාව පිළිබඳ ඉන්දියා-රුසියාව අන්තර් රාජ්‍ය කොමිසමේ අතථ්‍ය සමාලෝචන රැස්වීමේදී මෙය සාකච්ඡා කෙරිණි.

වෙළඳ, ආර්ථික, විද්‍යාත්මක, තාක්‍ෂණික සහ සංස්කෘතික සහයෝගීතාව පිළිබඳ ඉන්දියා-රුසියාව අන්තර් රාජ්‍ය කොමිසමේ සම සභාපති විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයිශංකර් සහ රුසියානු නියෝජ්‍ය අගමැති සහ වෙළඳ හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය ඩෙනිස් මන්ටුරොව් අතර හමුව පැවැත්විණි.

ඉන්දියාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අනුව, සම සභාපතිවරු වෙළඳ, ආර්ථික, විද්‍යාත්මක, තාක්‍ෂණික සහ සංස්කෘතික සහයෝගීතාව පිළිබඳ ඉන්දියා-රුසියාව අන්තර් රාජ්‍ය කොමිසමේ රාමුව යටතේ විවිධ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් සහ උප කණ්ඩායම් රැස්වීම් වල ප්‍රගතිය 2022 නොවැම්බර් මාසයේදී මොස්කව්හිදී ඔවුන්ගේ රැස්වීමෙන් පසු සමාලෝචනය කළ අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීමට මග පෙන්වීම ලබා දුන්හ. වෙළඳ, ආර්ථික, විද්‍යාත්මක, තාක්‍ෂණික සහ සංස්කෘතික සහයෝගීතාව පිළිබඳ ඉන්දියා-රුසියාව අන්තර් රාජ්‍ය කොමිසමෙහි මීළඟ පුද්ගලික රැස්වීම නවදිල්ලියේ දී අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් පහසු දිනවලදී පැවැත්වේ.

වෙළඳ හිඟය සහ වෙළඳපල ප්‍රවේශ ගැටළු ආමන්ත්‍රණය කිරීම ඇතුළුව ඉන්දියානු-රුසියාවේ ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සහ ආර්ථික සබඳතාවල පූර්ණ විභවය විවෘත කිරීමට දෙපාර්ශවය එක්ව කටයුතු කිරීමට එකඟ වූ බව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පැවසීය.

අන්තර්-රාජ්‍ය කොමිෂන් සභාව යනු 1992 මැයි මාසයේදී අත්සන් කරන ලද වෙළඳ, ආර්ථික, විද්‍යාත්මක සහ තාක්ෂණික සහයෝගීතාව පිළිබඳ අන්තර් රාජ්‍ය කොමිෂන් සභාව පිළිබඳ ගිවිසුමක් මගින් පිහිටුවන ලද දෙරට අතර වෙළඳ සහ ආර්ථික සහයෝගීතාවයේ ක්ෂේත්‍ර හරහා ද්විපාර්ශ්වික ප්‍රගතිය නිරන්තරයෙන් අධීක්ෂණය කිරීමේ යාන්ත්‍රණයකි. .

ඉන්දියා-රුසියාව අන්තර් රාජ්‍ය කොමිසමෙහි පළමු සැසිවාරය 1994 සැප්තැම්බර් 13 සහ 14 යන දිනවල පැවැත්විණි. මේ වන විට ඉන්දියා-රුසියාව අන්තර් රාජ්‍ය කොමිසමේ රැස්වීම් 23 ක් පවත්වා ඇත. ඉන්දියා-රුසියාව අන්තර් රාජ්‍ය කොමිසමෙහි 23 වන සැසිවාරය 2018 සැප්තැම්බර් 14 වන දින මොස්කව්හිදී පැවැත්විණි. 24 වන ඉන්දියා-රුසියාව අන්තර් රාජ්‍ය කොමිසමේ රැස්වීම ඉන්දියාව විසින් සත්කාරකත්වය දරනු ලබන අතර අද පැවැත්වෙන සමාලෝචන රැස්වීම ඒ සඳහා මග පාදනු ඇති බව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.