නාවික හමුදාපතිවරුන් විසින් වැදගත් ක්‍රියාකාරකම් සහ මුලපිරීම් සඳහා අනාගත සැලසුම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ඇත.
ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ඉරිදා ප්‍රකාශ කළේ 2023 නාවික හමුදාපතිවරුන්ගේ සමුළුවේ පළමු අදියර ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍ය රාජ්නාත් සිං විසින් අමතනු ඇති බවයි.

කලාපයේ පවතින භූ මූලෝපායික තත්ත්වය හේතුවෙන් සමුළුව වැදගත්කමක් සහ අදාළත්වයක් ඇති බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයට අනුව, මේ වසරේ සමුළුවේ නව්‍යතාවය පවතින්නේ අණදෙන නිලධාරීන්ගේ සමුළුවේ පළමු අදියර මුහුදේදී පැවැත්වේ. එමෙන්ම ප්‍රථම වතාවට ඉන්දියාවේ ප්‍රථම දේශීය ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාව වන අයි.එන්.එස් වික්‍රාන්ත් නෞකාවට පැමිණීමයි .

සමුළුවේ පළමු දිනයේදී මුහුදේ මෙහෙයුම් ප්‍රදර්ශනයක් ද සැලසුම් කර ඇත.

ඉන්දීය ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී සහ ඉන්දීය යුද හමුදාවේ සහ ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රධානීන් ඉදිරි දිනවලදී නාවික හමුදාපතිවරුන් සමඟ පොදු මෙහෙයුම් පරිසරයට අනුව සේවා ත්‍රිත්වයේ ත්‍රිවිධ හමුදාව වැඩි දියුණු කිරීමේ මාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ඇත. තවද ඉන්දියාවේ ජාතික අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සහජීවනය සහ සූදානම මෙහිදී සාකච්ඡාවට ගැනෙනු ඇත.

ඉන්දීය නාවික මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා, අනෙකුත් නාවික හමුදාපතිවරුන් සමඟ ඉන්දීය නාවික හමුදාව විසින් පසුගිය මාස හය තුළ සිදු කරන ලද ප්‍රධාන මෙහෙයුම්, ද්‍රව්‍ය, සැපයුම්, මානව සම්පත් සංවර්ධන, පුහුණු සහ පරිපාලන කටයුතු සමාලෝචනය කරනු ඇත. මීට අමතරව, ඔවුන් වැදගත් ක්‍රියාකාරකම් සහ මුලපිරීම් සඳහා අනාගත සැලසුම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ඇත.

සමුළුවට සහභාගී වන නාවික හමුදාපතිවරුන්ට 2022 නොවැම්බර් මාසයේදී ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද 'අග්නිපත් යෝජනා ක්‍රමය' පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීමක් ද ලබා දෙනු ඇත. ඉන්දීය සන්නද්ධ හමුදාවන්හි පළමු කාන්තා අග්නිවීර් කණ්ඩායම ද ඇතුළත් වන අග්නිවීර්ස් පළමු කණ්ඩායම ද ඇතුළත් වේ.

ඉන්දියානු නාවික හමුදාව ඉන්දියාවේ වර්ධනය වන සමුද්‍රීය අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව වසර ගණනාවක් පුරා එහි මෙහෙයුම් කාර්ය භාරයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් අත්කර ගෙන ඇත. සමුළුව අතරතුර, නාවික හමුදාපතිවරුන් විසින් රටේ අවශ්‍යතා සඳහා වන අභියෝගවලට විසඳුම් සෙවීමට ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ සූදානම පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කරනු ඇත.

ඉන්දියානු නාවික හමුදාව සටන්-සුදානම්, විශ්වසනීය, ඒකාබද්ධ සහ අනාගත-සාක්ෂි බලකායක් වීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, රටේ සමුද්‍ර ආරක්ෂක ඇපකරු ලෙස සිය මෙහෙය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරයි යැයි ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.