මිසයිල පද්ධතියේ විවිධ අදියර දැනටමත් ඉන්දියානු සන්නද්ධ හමුදාවන්ගේ සේවාවන් තුනෙහිම යොදවා ඇත.
ස්වදේශික සෙවුම් යන්ත්‍රයක් සහ බූස්ටරයක් සහිත ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ නෞකාවක් දියත් කරන ලද බ්‍රහ්මෝස් මිසයිලයකින් සාර්ථක නිරවද්‍ය ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම අත්හදා බැලීණ. මේ සමඟ ආරක්ෂක පද්ධතිවල ස්වයං-විශ්වාසය සඳහා ඉන්දියාවේ ප්‍රයත්නයන්ට තවත් තල්ලුවක් ලැබුණි.

ඉන්දීය නාවික හමුදාවට අනුව, අරාබි මුහුදේ දියත් කරන ලද බ්‍රහ්මෝස් සුපර්සොනික් කෲස් මිසයිලයේ සොයන්නා සහ බූස්ටරය නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඉන්දීය ආරක්ෂක පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධානය විසිනි.

ඉන්දීය නාවික හමුදාව විසින් අරාබි මුහුදේහි නෞකාවෙන් දියත් කරන ලද බ්‍රහ්මෝස් මිසයිලය ඉන්දීය ආරක්ෂක පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධානය නිර්මාණය කරන ලද ස්වදේශික සොයන්නා සහ බූස්ටරය සමඟින් ඉන්දියානු නාවික හමුදාව විසින් දියත් කරන ලද සාර්ථක නිරවද්‍ය ඉලක්කය සිය කැපවීම ශක්තිමත් කරයි යැයි ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ ප්‍රකාශක ට්වීට් කළේය.

බහු භූමිකාව සහ බහු වේදිකා බ්‍රහ්මෝස් සුපර්සොනික් මිසයිල පද්ධතිය ගොඩබිම සහ මුහුදේ මෙන්ම ගුවනේ ද එහි වටිනාකම ඔප්පු කර ඇත. ඉන්දීය හමුදාව, ඉන්දීය ගුවන් හමුදාව සහ ඉන්දීය නාවික හමුදාව යන සේවාවන් තුනෙහිම මිසයිල පද්ධතියේ විවිධ අනුවාදයන් යොදවා ඇත.

2022 ජනවාරි මාසයේදී, බ්‍රහ්මෝස් සුපර්සොනික් කෲස් මිසයිලයේ දියුණු මුහුදේ සිට මුහුදේ ප්‍රභේදයක් අයි.එන්.එස් විශාකාපට්නම් වෙතින් අත්හදා බලන ලදී. මිසයිලය නියමිත ඉලක්ක නෞකාවට නිශ්චිතවම පහර දීමත් සමඟ අත්හදා බැලීම සාර්ථක විය.

එම මාසයේම, ඔඩීෂා ප්‍රාන්තයේ චන්දිපූර් හි අන්තර්වාර පරීක්ෂණ පරාසයෙන් තවත් බ්‍රහ්මොස් මිසයිලයක් සාර්ථකව අත්හදා බැලූ අතර, වැඩිදියුණු කළ හැකියාවන් සාර්ථකව ප්‍රදර්ශනය කරමින් නව දේශීය පද්ධති කිහිපයක් වලංගු කිරීමට හැකි විය.

මීට පෙර, 2021 දෙසැම්බර් මාසයේදී, ඉන්දීය ආරක්ෂක පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධානය විසින් බ්‍රහ්මෝස් සුපර්සොනික් කෲස් මිසයිලයේ ගුවන් අනුවාදයක් සාර්ථකව අත්හදා බැලූ බව නිවේදනය කර තිබුණි. එය ඔඩීෂා වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ චන්දිපූර් හි ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණ පරාසයේ දී සුඛෝයි 30 MK-I ගුවන් යානයකින් අත්හදා බැලීම සිදු කරන ලදී.

බ්‍රහ්මෝස්, පිළිවෙලින් ඉන්දියාවේ සහ රුසියාවේ බ්‍රහ්මපුත්‍රා සහ මොස්ක්වා ගංගා වලින් එය නම් කර ඇති අතර, ඉන්දියානු සන්නද්ධ හමුදාවන් සඳහා ඊළඟ පරම්පරාවේ සුපර්සොනික් මිසයිල සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉන්දියාවේ ඉන්දීයාව සහ රුසියාව අතර හවුල් උත්සහයකි.