ඉන්දියාව 2023 නොවැම්බර් 30 දක්වා වසරක කාලයක් ජී-20 හි සභාපතිත්වය දරනු ඇත.
ඉන්දියාවේ ජී-20 සභාපතීත්වය යටතේ, පෙබරවාරි 9-11 දිනවල පරිසර සහ දේශගුණික තිරසාර ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමේ පළමු රැස්වීමට සත්කාරකත්වය සැපයීමට බැංගලෝර් සූදානම් වන බව ඉන්දීය පරිසර, වන සහ දේශගුණික විපර්යාස අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

අමාත්‍යාංශයට අනුව, පාරිසරික හා දේශගුණික තිරසාර ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමේ රැස්වීම් හතරක් පමණ ඉන්දියාවේ ජී-20 සභාපති ධුරය යටතේ පැවැත්වීමට නියමිතය. වෙරළ තිරසාරභාවය, පිරිහුණු ආර්ථිකය ප්‍රතිසංස්කරණය සමඟ නිල් ආර්ථිකය ප්‍රවර්ධනය කිරීමය, ඉඩම් සහ පරිසර පද්ධති, ජෛව විවිධත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සහ චක්‍ර ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම එහිදී රැස්වීමේ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුලත් ය.

ජනවාරි 18 සහ 19 යන දෙදින තුළ බැංගලෝර් හි පරිසර සහ දේශගුණික තිරසාර ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමේ පළමු රැස්වීමට සූදානම් වීම සඳහා මයිසූර් සත්වෝද්‍යානය මධ්‍යම සත්වෝද්‍යාන අධිකාරිය සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් ඉන්දියාවේ සත්වෝද්‍යාන අධ්‍යක්ෂවරුන් සඳහා දෙදින ජාතික සමුළුවක් සංවිධානය කළ බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

බැංගලෝර් හි පැවැත්වෙන පළමු පරිසර සහ දේශගුණික තිරසාර ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීම අතරතුර, ජී-20 නියෝජිතයින් බැංගලෝරයේ කල්කෙරේ ආබොරේටම් සහ බැනර්ඝට්ටා ජීව විද්‍යා උද්‍යානය නැරඹීමට නියමිතය. කල්කෙරේහිදී, නියෝජිතයින්ට කර්නාටක ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන වනාන්තර පරිසර පද්ධති හතරක් දෘශ්‍යමාන කිරීමට සහ අත්විඳීමට අවස්ථාව ලැබෙන බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඉන්දීය රාජ්‍ය වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම පරිසර පද්ධතිවල අනුගමනය කරන ලද වන ප්‍රතිසංස්කරණ ආදර්ශ සහ මෙම ප්‍රදේශවල සත්ත්ව ජෛව විවිධත්වයේ සාර්ථක පුනර්ජීවනය ද ප්‍රදර්ශනය කරනු ඇත. බැනර්ඝට්ටා ජීව විද්‍යා උද්‍යානය විසින් නවීනතම සමනල උද්‍යානය සහ සත්ව සෆාරි නියෝජිතයින්ට ප්‍රදර්ශනය කරනු ඇත. කර්නාටක වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගෝලීය වශයෙන් ස්වභාවධර්මයට ආදරය කරන්නන් සඳහා අතිශයින් ජනප්‍රිය වූ ජංගල් ලොජස් රිසෝට්හි ප්‍රමුඛතම පාරිසරික සංචාරක මාදිලිය ද ඉස්මතු කරනු ඇති බව අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.

මීට අමතරව, කර්නාටක වන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රමුඛ 777 පරිසර සංචාරක ආකෘතිය සහ සත්ත්ව ජෛව විවිධත්වයේ සාර්ථක පුනර්ජීවනය සඳහා අනුගමනය කරන ලද වනාන්තර ප්‍රතිසංස්කරණ ආකෘති ප්‍රදර්ශනය කරනු ඇත.

බෙංගාලූරුවේ පැවැත්වෙන ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීම අතරතුර, කර්නාටක හස්ත කර්මාන්ත සහ රෙදිපිළිවල පොහොසත් උරුමය ද එම ස්ථානයේ ඇති මණ්ඩප හරහා ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. ඒ හා සමානව, ‘නඩේස්වරම්’ හරහා කර්නාටක කලාත්මක නිරූපණය, අයනා නැටුම් සමාගමේ ප්‍රසංගය සහ සුමුඛ රාඕගේ නළාව ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

ෂර්පා ක්‍රියාවලිය හරහා, ප්‍රමුඛතා සාකච්ඡා කිරීමට සහ නිර්දේශ සැපයීම සඳහා ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් 13 ක් සහ මුලපිරීම් 2 ක් ඉන්දියාවේ සභාපති ධූරය යටතේ රැස්වනු ඇත. පරිසරය, දේශගුණය සහ තිරසාරත්වය යනු ෂර්පා ක්‍රියාවලිය යටතේ වැඩ කරන කණ්ඩායම් වලින් එකකි.

ඉන්දියාව 2023 නොවැම්බර් 30 දක්වා වසරක කාලයක් ජී-20 හි සභාපතිත්වය දරනු ඇත. මෙම සංසදය ඉන්දියාව විසින් ආරාධනා කරන ලද ජී-20 සාමාජික රටවල්, ආගන්තුක රටවල් සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන එක්රැස් කරනු ඇත.