ඉන්දීය නාවික නෞකාව මොරිෂස් හි ඒකාබද්ධ සුවිශේෂී ආර්ථික කලාපයක් නිරීක්ෂණයක් සිදු කළේය.
කලාපය තුළ මිත්‍රත්වයේ පාලම් ගොඩ නැගීම සඳහා අඛණ්ඩව කටයුතු කරමින්, ඉන්දීය නාවික නෞකා සුනයිනා 2024 ජුනි 22 වන දින මොරිෂස් හි සාර්ථක සංචාරයක් නිම කරන ලදී.

ජාත්‍යන්තර යෝගා දිනය නිමිත්තෙන් යෝගා සැසිය සඳහා ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ සහ මොරිෂස් ජාතික වෙරළාරක්‍ෂක නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වය පෝට් ලුයිස් හි දෙදින සංචාරයේදී දැකගත හැකි විය.

පෝට් ලුයිස් වෙතින් පිටත්වීමෙන් පසු, අයි.එන්.එස්   සුනයිනා මොරිෂස්හි ඒකාබද්ධ සුවිශේෂී ආර්ථික කලාපය නිරීක්ෂණ කටයුතුවල නිරත විය. එම්.එන්.සී.ජී  හි මුහුදු ධාවකයන් පුහුණු හුවමාරුව සඳහා නැවට නැංගේය.

අයි.එන්.එස්   සුනයිනා මේ මස මුලදී සීෂෙල්ස් හි සංචාරය කර ඇත.

නෞකාවේ මොරිෂස් සංචාරය අතරතුර, අණදෙන නිලධාරී අයි.එන්.එස්   සුනයිනා ප්‍රභාත් රන්ජන් මිශ්‍රා  ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කේ නන්දිනී සින්ග්ලා  සහ පොලිස් කොමසාරිස් අනිල් කේ ඩිප් හමුවිය. මෙම අන්තර් ක්‍රියාන්විතය මගින් සමුද්‍රීය ආරක්‍ෂාවේ විවිධ පැතිවල මෙහෙයුම් කටයුතු සහ විශ්වාසය ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාමාර්ග ඉස්මතු කරන ලදී.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට අනුව නෞකාව මොරිෂස් වෙරළාරක්ෂක බලකාය සමඟ සුහද වොලිබෝල් තරඟයකට සහභාගී විය. පෝට් ලුයිස් හි ගයාසිං ආශ්‍රමයේ පැවති දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනකදී, වැඩිහිටියන්ගේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සහ ප්‍රතිපාදන බෙදා හැරීම ප්‍රජාවට අත්වැලක් දිගු කරන ලදී. අමුත්තන් 200 කට වැඩි පිරිසක් නැවෙහි සිටිනු දැකගත හැකි වූ අතර එය අමුත්තන් සඳහා විවෘත විය. නෞකාවේ මඟපෙන්වන චාරිකාවක් සහ නෞකාවේ හැකියාවන් නරඹන්නන් දැනුවත් කරන ලදී.

ඉන්දීය නාවික හමුදාව සහ සීෂෙල්ස් වෙරළාරක්ෂක බලකාය අතර සමුද්‍රීය සහයෝගීතාවය සහ ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස අයි.එන්.එස්   සුනයිනා මීට පෙර 2024 ජුනි 15 වන දින සීෂෙල්ස් හි වික්ටෝරියා වරායට ගියේය.

සීෂෙල්ස් හි රැඳී සිටින කාලය තුළ, අයි.එන්.එස්   සුනයිනා සීෂෙල්ස් වෙරළාරක්ෂක බලකාය සමඟ ඒකාබද්ධ ආර්ථික සුවිශේෂී කලාපය නිරීක්ෂණ කටයුතුවල නිරත විය. මෙම ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම සහ නීති විරෝධී මසුන් ඇල්ලීම, ජාවාරම් සහ මුහුදු කොල්ලකෑම් වැනි අභියෝගවලට එරෙහිව සටන් කිරීම පහසු කරයි.