ඉන්දු-ඉන්දුනීසියාවේ මිත්‍රත්වය 2018 දී විස්තීරණ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් දක්වා උසස් කරන ලදී.
2024 මැයි 3 වන දින නවදිල්ලියේ පැවැත්වෙන ඉන්දියාව සහ ඉන්දුනීසියාව අතර හත්වන ඒකාබද්ධ ආරක්ෂක සහයෝගීතා කමිටු රැස්වීම, ධාරිතා ගොඩනැගීම සහ පුහුණුවට අමතරව කර්මාන්ත මට්ටමින් සහයෝගීතාව පිළිබඳ සාකච්ඡා දැකීමට ඉඩ ඇත.

 හත්වන ඒකාබද්ධ ආරක්ෂක සහයෝගීතා කමිටු  රැස්වීම ආරක්ෂක ලේකම් ගිරිධර් අරමානේ  සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ මහලේකම් ඉන්දුනීසියාවේ එයාර් මාර්ෂල් (විශ්‍රාමික) ඩොනී අර්මාවන් ටවුෆන්ටෝ , MDS විසින් සම-ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබේ. 2024 මැයි 2-4 දක්වා ඉන්දියාවේ සංචාරය කරන ඉන්දුනීසියානු ඉහළම හමුදා නිලධාරියා නවදිල්ලියේ සහ පූනේහි ඉන්දීය ආරක්ෂක කර්මාන්ත නියෝජිතයන් සමඟ ද සාකච්ඡා කරනු ඇත.

රැස්වීම නිවේදනය කරමින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ, 2018 දී විස්තීරණ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයේ මට්ටමට උසස් කරන ලද ඉන්දු - ඉන්දුනීසියාව මිත්‍රත්වය, ආරක්ෂක ක්ෂේත්‍රය, විද්‍යාව සහ ක්ෂේත්‍රයේ නව සහයෝගීතාවයට ඉඩ සැලසීම සඳහා ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල විෂය පථය පුළුල් කර ඇති බවයි. තාක්ෂණය ආදිය.

"මෙම වර්ධනය වන හවුල්කාරිත්වය සඳහා ආරක්ෂක සබඳතා සැලකිය යුතු කුළුණක් සාදයි," අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දුන්නේය.

ඉන්දියාව සහ ඉන්දුනීසියාව අතර 2001 ආරක්ෂක සහයෝගීතා ගිවිසුමෙන් පසුව  හත්වන ඒකාබද්ධ ආරක්ෂක සහයෝගීතා කමිටු  පිහිටුවන ලදී. මෙම සංසදයේ වාර්ෂික රැස්වීම් වලදී සාකච්ඡා මගින් සහයෝගීතාවයේ විභව ක්ෂේත්‍ර ගවේෂණය කිරීම සහ හඳුනා ගැනීම, පොදු අවශ්‍යතා ඇති කරුණු, අනුමත සමුපකාර ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කිරීම, සම්බන්ධීකරණය, අධීක්ෂණය සහ පාලනය කිරීම අරමුණු කරයි. 2001 ගිවිසුම ද ද්විවාර්ෂික ආරක්ෂක අමාත්‍යවරුන්ගේ සංවාදය නිර්මාණය කිරීමට හේතු විය.

"සේවා අතර පුළුල් සම්බන්ධතා, මිලිටරි-හමුදා හුවමාරු, ඉහළ මට්ටමේ සංචාර, ධාරිතා ගොඩනැගීම සහ පුහුණු වැඩසටහන්, එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක කටයුතුවල සහයෝගිතාව, නැව් සංචාර සහ ද්විපාර්ශ්වික අභ්‍යාස ඇතුළත් කිරීමට ජාතීන් දෙක අතර ආරක්ෂක කටයුතු විවිධාංගීකරණය වී ඇත." ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පැවසීය.

2018 දී, අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ ඉන්දුනීසියාවේ සංචාරය අතරතුර, දෙරට අතර සබඳතා පුළුල් උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් දක්වා ඉහළ නැංවීම පිළිබිඹු කිරීම සඳහා නව ආරක්ෂක ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී.

මෙහෙයුම් මට්ටමින් ජාතීන් දෙකේ සන්නද්ධ සේවා ත්‍රිත්වය අතර නිතිපතා හුවමාරු වේ. මීට අමතරව, ඔවුන් සමුද්‍ර ශක්ති (නාවික හමුදාව) සහ ගරුඩ ශක්ති (යුද හමුදා විශේෂ බලකාය) ඇතුළත් ඒකාබද්ධ හමුදා අභ්‍යාසවලට සහභාගී වේ.