ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන මණ්ඩලය එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන සම්මුතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය කරයි.
සැලකිය යුතු වර්ධනයක දී, එක්සත් ජාතීන්ගේ ආර්ථික හා සමාජ කවුන්සිලය  විසින් අඟහරුවාදා (අප්‍රේල්) පවත්වන ලද ඉහළ තරඟකාරී මැතිවරණයකින් වැඩිම ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබා ගනිමින්, ඉන්දියාවේ නාමික ජග්ජිත් පවාඩියා ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන මණ්ඩලයට නැවත තේරී පත් වී තිබේ. 9, 2024). 53 න් 41 ක ආකර්ෂණීය ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් සමඟින්, ජාත්‍යන්තර තලයේ කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහණයක් සනිටුහන් කරමින් පවාඩියා මණ්ඩලයට නායකත්වය දුන්නේය.
 
මැතිවරණයේදී පවාඩියා ඡන්ද 41 ක් ලබා ගනිමින් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත් අතර එය සියලුම අපේක්ෂකයින් අතර ඉහළම ජයග්‍රහණය විය. පවතින ආසන පහක් සඳහා අපේක්ෂකයින් 24 දෙනෙකු තරඟ වැදීමෙන් මෙම මැතිවරණයේ තරඟකාරී ස්වභාවය ඉස්මතු කරමින් මැතිවරණයේ අනුශූරයා ඡන්ද 30 ක් ලබා ගත්තේය. ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන ප්‍රජාව තුළ පවාඩියාගේ කීර්තිය සමඟ ඉන්දියාව බලගතු භූමිකාවක් දරයි.
 
විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයශංකර් මෙම ජයග්‍රහණය පැසසුමට ලක් කරමින්, ඉන්දියාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ පවාඩියා නැවත තේරී පත්වීම පිළිබඳව තෘප්තිමත් බව ප්‍රකාශ කළේය. "අද, ඉන්දියාවේ නම් කරන ලද ජග්ජිත් පවාඩියා මහත්මිය 2025-2030 කාලසීමාව සඳහා නිව් යෝර්ක් හි පැවති මැතිවරණයේදී ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන මණ්ඩලයට නැවත තේරී පත් වී ඇත," ජයිශංකර් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවේ X හි ප්‍රකාශ කළේ, ස්ථිර දූත මණ්ඩලයේ උත්සාහයන් අගය කරමින්. ඉන්දියාව ඔවුන්ගේ "හොඳ වැඩ" සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කණ්ඩායමට.

ගෝලීය මත්ද්‍රව්‍ය පාලන ප්‍රයත්නයන් සඳහා ඉන්දියාවේ කැපවීම
 
ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන මණ්ඩලයට පවාඩියා නැවත තේරී පත්වීමෙන් ඇඟවෙන්නේ ගෝලීය මත්ද්‍රව්‍ය පාලන ප්‍රයත්නයන් සඳහා ඉන්දියාවේ අඛණ්ඩ කැපවීම සහ ක්‍රියාකාරී මැදිහත්වීමයි. ඇය දිගටම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සිටීම ඉන්දියාවේ බලපෑම ශක්තිමත් කිරීමටත් ගෝලීය වශයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය සහ මත්ද්‍රව්‍ය අනිසි භාවිතයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ ප්‍රයත්නයන්ට දායක වීමටත් අපේක්ෂා කෙරේ.
 
පවාඩියා 2015 සිට ඉන්දියාවේ නාමික ජග්ජිත් පවාඩියා ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන මණ්ඩලය  හි කීර්තිමත් සාමාජිකාවක් වන අතර 2021 සිට 2022 දක්වා එහි සභාපතිනිය ලෙස කටයුතු කර ඇත. 2020-2025 කාලය සඳහා ඇය නැවත තේරී පත් වූ අතර දැන් 2025-2030 සඳහා ඇය ක්ෂේත්‍රයේ කැපවීම සහ ප්‍රවීණත්වය විශාල වශයෙන් කථා කරයි. 1954 දී උපත ලද පවාඩියා ඉන්දීය ආදායම් සේවයේ දශක තුනකට වැඩි කාලයක් පුරා දිවෙන කීර්තිමත් වෘත්තියක් ඇති අතර එහිදී ඇය ඉන්දියාවේ මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කොමසාරිස්වරිය ඇතුළු සැලකිය යුතු තනතුරු දැරීය.
 
1968 දී පිහිටුවන ලද ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන මණ්ඩලය, එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන සම්මුතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය කරන ස්වාධීන හා අර්ධ අධිකරණ ආයතනයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ ආර්ථික හා සමාජ කවුන්සිලය  විසින් තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් 13 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන අතර, මත්ද්‍රව්‍ය සහ මනෝවිද්‍යාත්මක ද්‍රව්‍ය පාලනය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රයත්නයන් නිරීක්ෂණය කිරීම සහ සහාය දීම සඳහා මණ්ඩලය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
 
මත්ද්‍රව්‍ය නියාමනය කිරීම සහ ඒවායේ නීති විරෝධී භාවිතය වැළැක්වීම සඳහා වන ගෝලීය ප්‍රයත්නයේ දී ඉන්දියාවේ නාමික ජග්ජිත් පවාඩියා ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන මණ්ඩලය  තීරණාත්මක කාර්යයක් ඉටු කරයි. අධීක්ෂණ ආයතනයක් ලෙස, ඉන්දියාවේ නාමික ජග්ජිත් පවාඩියා ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන මණ්ඩලය  රජය විසින් ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන සම්මුතීන් තුනකට අනුගත වන බව සහතික කරයි: 1961 මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තනි සම්මුතිය, 1971 මනෝවිද්‍යාත්මක ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ සම්මුතිය සහ 1988 මත්ද්‍රව්‍ය සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්වලට එරෙහි ප්‍රඥප්තිය.
 
මෙම සම්මුතීන් ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන තන්ත්‍රය සඳහා නීතිමය රාමුව සපයන අතර, ඖෂධ සන්තකයේ තබා ගැනීම, භාවිතය, වෙළඳාම, බෙදා හැරීම, ආනයනය, අපනයනය, නිෂ්පාදනය සහ නිෂ්පාදනය වෛද්‍ය හා විද්‍යාත්මක අරමුණු සඳහා සීමා කිරීම, එමඟින් ඒවා නීතිවිරෝධී මාධ්‍ය වෙත හැරවීම වැළැක්වීම අරමුණු කර ගෙන ඇත.
 
මෙම සම්මුතීන් සමඟ ගෝලීය අනුකූලතාව නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ සහාය දැක්වීමට මණ්ඩලයට ඇති හැකියාව කෙරෙහි ඇයගේ කාර්යය සෘජුවම බලපාන බැවින්, මෙම අරමුණු ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ඉන්දියාවේ නාමික ජග්ජිත් පවාඩියා ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය පාලන මණ්ඩලය  හි පවාඩියාගේ භූමිකාව ඉතා වැදගත් වේ.