२०२३: चन्द्रयान-३ देखि जी-२० सम्म, भारतको वैश्विक सत्तामान्-सामरिक प्रभुत्वको वर्ष ।
२०२३: चन्द्रयान-३ देखि जी-२० सम्म, भारतको वैश्विक प्रमुखता वर्ष