भारतले पाकिस्तानबाट आफैं बसेका नागरिक जेलमा रहेका कारागारीहरूको शीघ्र छुटकारा र पुनर्स्थानना निम्ति प्रार्थना गर्दछ।
भारतले पाकिस्तानबाट आफैं बसेका नागरिक जेलमा रहेका कारागारीहरूको शीघ्र छुटकारा र पुनर्स्थानना निम्ति प्रार्थना गर्दछ।
भारत र पाकिस्तानले आफ्नो नियमित ग्रहणका लागि प्राणिसंगित, सिपाही विचारधान तथा माछा धर्काई भएका सरकारी कैदीहरूका सूचीहरू आपसी साझा गर्दछन्।
१९८८ परमार्शान्ति अनुबन्ध अनुसार भारत र पाकिस्तानले परमाणु सुविधाहरूको सूची विनिमय गर्दछन्।
१९८८ परमार्शान्ति अनुबन्ध अनुसार भारत र पाकिस्तानले परमाणु सुविधाहरूको सूची विनिमय गर्दछन्।
यसले दुवै देशहरूको बीचमा १९८८ सम्झौतामा नाभेको प्रणाली अन्तरण गर्ने न्यूक्लियर सुविधाको सूचीको ३३ वर्षपछि हुने अदालतमा आएको हो।
भारतले पाकिस्तानलाई लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईदलाई अपात्र घोषणा गर्दछ, त्यसमाथि नयाँ अनुरोध पनि गर्दछ।
भारतले पाकिस्तानलाई लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईदलाई अपात्र घोषणा गर्दछ, त्यसमाथि नयाँ अनुरोध पनि गर्दछ।
भारतले लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईदको पकिस्तानबाट नयाँ अर्जवाई गर्ने कन्फर्म गर्यो, यसको मतलब "केही हप्ता पहिले" भारतीय माध्यमिक कार्यालयले जनाएको छ।