ुं द्यौद्देश्यसिध बहासमा, भारत र लिथुएनियाबीच व्यापार र निवेशको क्षेत्रमा सम्बन्धमध्ये आगामी कदमहरूको चर्चा गर्ने गरे
नवदंती दिल्लीमा बसेको संयुक्त राजदूत कार्यालय वार्ता, भारत र लिथुआनिया बीचको संबन्धलाई मजबूत गर्ने उपायहरू चर्चा गर्छन्।

दुवै तरफले वाणिज्य र निवेश जस्ता क्षेत्रहरूमा संबन्धन विकास गर्नका बारेमा चर्चा गर्यो।