भावी भूमिका बनाउदै: विदेशमन्त्री जयशंकरको सक्रिय बौद्धिक मिशनले संयुक्त अधिरोहणमा नयाँ गतिमा गतिशीलता थप्छ।
भविष्यका मार्गमा लक्ष्यसाधारण हुने : युकेमा महामन्त्री जयशंकरको नतिजात्मक विदेशी मिशन