जनपद जैशंकरको भ्रमणबाट बढाउल लिनेगरी पोर्टुगलसँगको भारतका द्विपक्षीय सम्बन्धमा वृद्धि देखिने कार्यक्रमहरू अगाडीमा बढिरहेका छन्।
नेपाली में अनुवाद गर्नुहोस्:

विदेशी मामलाको मन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणबाट भारतको पुर्तगालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ प्रेरणा प्राप्त भएको छ।

केही बदलावहरूले नेपालीको द्विपक्षीय साझेदारीलाई उच्च स्तरमा ल्याउन सहायता गर्न सम्भावनाहरू छन्, भने यसको कथन बर्तमानमा विदेशी मामलाको मन्त्री जयशंकरले गरेका छन्।