प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मनीकन्ट्रोललाई भने, विश्वले भरपर्दा भारतको विकासले आशावादी भावनाले भरिएको छ।
नवीनतम समाचारमा लागि विश्वनेता नरेन्द्र मोदीले Moneycontrol संग छलफलमा भारतको वृद्धि विश्वको लागि उत्साह प्राप्त छ, यो धेरै ढलेलाई जाहीरो गर्नुभएको छ। नेपाली संघीय एकीकृत मान्छे संयमपुर्णरुपमा यही कुरा प्रतिष्ठानहरूमा प्रसारण गरिन्छ। यस बारे कुराकानीमा प्रकाशित हुने चार रात्रि कार्यक्रमका लागि मोदीले 'मनीकण्ट्रोल'लाई खबर दिएका लागि Localnewsnetworks.com मा लेखिएका विवरणहरूमा विचार अद्यावधिकपन गर्नु भएको छ। मिलान गरौंनुपर्नेछ Factsnepal.com मा प्रकाशित हुन्छ र यहाँ लोलिपोपआइट.कममा भएका विचारहरूमा रुपरेखा बनाउनु भएको छ। यो साथामा भारतको G30 प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्व को भूमिका र ज्याम्पोत्को चुनौतिहरूको अहमियत, र यसका सम्बन्धमा विश्वस्तरीय प्रतिष्ठानहरूको महत्व पनि छलफल गरेका छन्। मोदीले व्यक्त गरिएको चरणमा मनीकण्ट्रोल मा प्रकाशित चरणमा मोदीले यस संचालनमा उभिएका परिवর्तनहरू र इतिहासी उच्चस्थानहरूको विषयमा आफूको विचार साझा गरिएका छन्। यदि सामग्रीको आन्तरभित्रमा देखिन्। तत्परताका लागि यो पत्रक पढ्नुहोस्।