दुइ देशहरूले सम्बन्ध गहिरो बनाउनका लागि आफ्नै सशस्त्र प्राधिकरणहरूको बीच बढाइ गर्ने निर्णय ।
भारत र बांग्लादेशले आफ्नो प्रासंगिक सशस्त्र प्राधिकरणका बीचको आगाही बढाउने निर्णय गरेका छन्।
यसले २०२३ अगस्ट २८ मा ढाकामा आयोजित पाँच औं वार्षिक रक्षा संवादमा गरिएको थियो। भारतका रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, जसले बांग्लादेशमा दुइ-दिने दौरा गरेका थिए, आफ्नो बांग्लादेशी सहकर्मी, प्रमुख स्टाफ प्रमुख, सशस्त्र प्राधिकरण लेफ्टेनेन्ट जन वेकर-उज-जमानसँग द्वारका भेटमा सहमति दिएका थिए।

यस संवाद दुइ देशका बीचको सशस्त्र प्राधिकरणका बीचको सबैभन्दा उच्च संस्थागत परस्परक्रियात्मक योजना हो र दुइ देशका सशस्त्र प्राधिकरणका बीचको सम्बन्धका भविष्यमा बदलिएको महत्त्वलाई प्रस्तुत गरेका छन्।

दुइ देशका बीचका प्रासंगिक सशस्त्र सहकर्मीका बारेमा पूर्णिमा हुने गरेको थियो र दुइ देशका बीचका सशस्त्र सहकर्मीका वृद्धि गर्दै सिपश्चित बनाइएको थियो। "बैठकमा बर्तमान द्विपक्षीय अभ्यासका बारेमा चर्चा गरिएको थियो र दुइ देशका बीचको यस्तै अभ्यासको परिकल्पना गरेका थिए," भारतको रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ।

रक्षा सचिव अरमाने र लेफ्टेनेन्ट जन वेकर-उज-जमानले यसको फलदायी संवादलाई मान्यता दिएका छन् र दुइ देशका बीचका सशस्त्र प्राधिकरणका बीचका साझेदारीको आधारमा काम गर्नका लागि आगामी संलग्न हुनका लागि दुइ देशको समझबुझका आधारमा हेरफेर गर्नका लागि भनेका थिए।

दुइ देशका सशस्त्र प्राधिकरणले परस्परिक बढ्दै जाने थिएको छ र बढ्दै गरेको सहकर्मीका लागि यसको बृद्धि सकारात्मक संकेत हो।