चंद्रयान-3 भारतको पृथ्वीका प्राकृतिक उपग्रह मानिसको महासागरमा गम्भीर अवस्थामा संघठित भएको चन्द्रमामा भएको तीस्रो मिशन हो।
भारतले जेष्ठ २३, २०२३ मा १८:०४ बजे आईएसटी मा महिना सम्मोहनामा ल्याइरहेको छनौठो देश बनेको छन्| यसले युनाइटेड स्टेट्स, रूस, र चीनमा उडनेर परेको छनौठो देश भएको बनाउछ।

"चंद्रयान-३ मिशन:
'भारत, मैले मेरो गन्तव्यमा
ती तपाईं पनि!' : चंद्रयान-३

चंद्रयान-३ सफलतापूर्वक
महिना सम्मोहनामा सफलतापुर्वक ल्याइरहेको छ!

मुबारक चाइने, भारतलाई!" आईएसआरओ ले सामाजिक मिडिया संबद्धहरूलाई सेकेण्ड भित्रै लेख्यो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चंद्रयान-३ लाई चन्द्रमा ल्याइएकोलाई विडियो कन्फ्रेन्सिंग मार्फत सम्बोधनमा सहभागी भएकाे हुनुहुन्थ्यो। सफलतापुर्वक ल्याइसकेपछी प्रधानमन्त्रीले टिमलाई सम्बोधन गर्नुभयो र उनीहरूलाई ऐतिहासिक सफलताका लागि बधाई दिए।

यसलाई "भुलाउन नसकने, अप्रतिम, अपूर्व" घटना भनेर वर्णन गर्नुभयो, उनले भने, "यसले १४ अर्ब हृदयका क्षमताका र १४० करोडका भारतीयलाई विश्वासको लगानी हो। यसले भारतको नयाँ तापको विकासको अनुरोधमा उपजोल्यो।"

यहाँ चंद्रयान-३को यात्रामा केहि महत्त्वपूर्ण हालहरू हुन्छन:

२३ अगस्त, २०२३: चंद्रमा दक्षिणी ध्रुवमा चंद्रयान-३ले भारतले इतिहास रच्यो।

२१ अगस्त, २०२३: आईएसआरओले चंद्रयान-३को ल्याण्डर मडुल र अझ धारण गर्दै चंद्रयान-२को ओरवर्तीरहेको बीच दुवावाणी सफलतापूर्वक स्थापना गर्यो। यसका साथ मौनका दक्षिणी भागकाे नयाँ छित्ति समावेश गर्नुभयो।

१७ अगस्त, २०२३: ल्याण्डर मडुलले प्रयोजनशील मडुलबाट अलग गरियो। दिशानिर्देशनका लागि १८ अगस्त, २०२३ लाई नियोजन गरियो।

५ अगस्ट, २०२३: चंद्रयान-३ले चन्द्रको अवकाशमा सफलतापूर्वक संर्मित भइसको छ। यसले प्राप्त गरेको उम्मेदित चाँदी कक्षा योजना अनुसार १६४ किमी x १८०७४ किमी हो।

१ अगस्ट, २०२३: अनुसार मात्रः २८८ किमी x ३६९३२८ किमी को तारझारी कक्षा मा अल्पकार्य सफलतापूर्वक योजना-यौं बाट सञ्चलित गरिएको हो।

१५ जुलाई, २०२३: पहिलो ओर्वेजिंग मनुभाइसले सफलतापूर्वक प्रायोगिक गरिएको थियो। स्थानिय अनुगमनकर्ता / आईएसआरओ, बंगलोरमा।

१४ जुलाई, २०२३: चंद्रयान-३ मिशन सतिश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से श्रीहरिकोटा, आन्ध्र प्रदेश बाट भेटघाट साधारण उपयोग गर्दै आरम्भ गरियो।

चंद्रयान-३ भूग्रहकाे प्राकृतिक उपग्रह, चन्द्रमा, मा भारतको तेस्रो यात्रा हो, जसमा अनुमोदित लागत रु. २५० करोड (डालार- ३५ मिलियन) (कायम वाहक उद्धार लागत बर्दान छोडेर) को अनुमोदन भएको छ।

मौनका ठाउँमा सफलतापूर्वक उत्पन्न गर्नुभएकोपछि, यसले लगभग १४ पृथ्वी दिनको समयान्तरमा संचार गर्नेछ। यो समयान्तरले अनौठो चंद्रमा को दिन-रात चक्रसँग अनुरूप छ, जुन काठमाण्डौको पूर्वरुदवीपको छिटो दिन भन्दा धेरै लामो हुन्छ।

यस अवधिमा, अव्यक्तिगतमा, र विज्ञानी अत्यावश्यक डाटा जुन चंद्रमाको भूखण्ड, भौगौणात्मकता, र वातावरणमा सम्पर्क गर्न विशेष गरेर योजनाबद्ध मिशनलाई आयोजन गर्नेछ।

चंद्रयानको पहिलो भाग, अर्थात् चंद्रयान-१ ले, चंद्रमामा पानीको मौजूदगी ल्याउने काठमाडौंबाट गरेको थियो, जुन पृथ्वीसँगको मिति विश्वमा थाहा नथियो र संयुक्त राष्ट्रको खोजिरहेको मग्नी अन्तरिक्ष प्रशासन (नॅसा) र अन्य पूर्वाधार प्रमाणित थिए।