भ्रमणीय संघेय मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयका राजस्व मंत्रीबीच दुवै देशहरू बीचको आपसी सम्झौताहरूका विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्यो।
सोमवारमा भ्रमण गर्ने युनाइटेड किङ्गडमका मन्त्री टम टुगेन्डहटले प्रधानमन्त्री कार्यालय र कर्मचारी, सार्वजनिक त्रुटि र पेंशन मन्त्रालयमा सहकार्यमा हुने मान्तव्यको बैठकमा नेपालका राजीनामा डा. जितेन्द्र सिंहसँग भेट गर्नु भएको बताएको छ।

लगातार संबद्धता बढाउने वडा घोषणा गर्ने टुगेन्डहटले उद्धृत युक्तिले ध्यान दियों, जसमा दुई देशका बीचमा सहयोग गर्ने विषयहरूलाई पनि रोजगारमा राखिएको छ।