समुद्री सुरक्षा मजबूत गर्न द्विपक्षीय सहयोगमा सुधारिएको छ।
भारतीय नौसेना को आत्मविश्वास की संकेतस्थली यूएई सामरिक संबंध हेर्रा हासिल गर्दै, भारतीय नौसेना जहाजहरूले दुबैमा हुने 'जयेद तलवार' अभ्यासमा सहभागी हुनको लागि दुबैंमा आउंदैछन्।