चंद्रयान-३ मिशन: अब अन्तरिक्षयानले चन्द्रमाको दूरीको दुई-तिहाइ संग निर्वहन गरेको छ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठनले जनाएको छ।
चन्द्रयान-३ मिशन: अब अपने लक्ष्य चन्द्रमा सम्म पुग्ने मानवहरूको यानले बचिएको छ, यसको जानकारी भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (आईएसआरओ) ले जानकारी दिएका छन्।