ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානය හි අරමුණ වන්නේ බලශක්ති සංක්‍රාන්තිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම, සුරක්ෂිත බලශක්ති ප්‍රවේශය සහ බලශක්ති සුරක්ෂිතභාවය සහතික කිරීමයි.
පැරගුවේ ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානයේ පූර්ණ සාමාජිකයෙකු ලෙස සම්බන්ධ වූ 100 වැනි රට බවට පත් වූ අතර, ඉන්දියාවේ එහි තානාපතිවරයා නව දිල්ලියේ පැවති රැස්වීමකදී නිල වශයෙන් සහතික කිරීමේ උපකරණය භාර දුන් බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය බදාදා (ජුනි 26, 2024) නිවේදනය කළේය.

පැරගුවේ ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානයේ පූර්ණ සාමාජිකයෙකු ලෙස එක්වන 100 වැනි රට බවට පත් වේ.

අද නවදිල්ලියේ පැවති තැන්පතු ප්‍රධානී,අභිෂේකිෆ්ස් සමඟ තානාපති ෆ්ලෙමින් රාවුල් ඩුආර්ටේ හමුවීමේදී පැරගුවේ ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානයේ සහතික කිරීමේ උපකරණය භාර දුන්නේය," ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය  ප්‍රකාශක රන්දීර් ජයිස්වාල්   විසින් X, හි පළ කළේය.

ස්පාඤ්ඤය මෙම වසර මුලදී ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානය  හි 99 වන සාමාජිකයා බවට පත් විය, එය 2024 මැයි 21 වන දින අනුමත කිරීමේ උපකරණය භාර දුන්නේය.

ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානය  උපත ලැබුවේ ඔවුන්ගේ අද්විතීය බලශක්ති අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සූර්ය සම්පත් බහුල රටවල සන්ධානයක් ලෙස ය. එය ඉන්දියාව සහ ප්‍රංශය විසින් දියත් කරන ලද්දේ 2015 නොවැම්බර් 30 වන දින පැරිසියේ පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ රාමු සම්මුතියට පක්ෂ 21 වන සම්මේලනය  සමගාමීව ය.

ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානය  හි සැලකිය යුතු රියදුරු දර්ශනයක් වන්නේ "එක් හිරු එක් ලෝකයක් එක් ජාලයක්" ය.

සන්ධානයේ පරමාර්ථය වන්නේ සූර්ය බලශක්ති පිරිවැය අඩු කිරීමට උත්සාහයන් බලමුලු ගැන්වීම, එය යෙදවීමට පහසුකම් සැලසීම සහ සූර්ය බලශක්තිය සම්බන්ධ පොදු අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා රටවල් එකතු කිරීමයි. මේ සඳහා, ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානය  විසින් 2030 වන විට ඩොලර් ට්‍රිලියන 1 කට වැඩි ආයෝජනයක් බලමුලු ගැන්වීමට ඉලක්ක කර ඇති අතර, එය පුනර්ජනනීය බලශක්තිය දෙසට ගෝලීය මාරුව සඳහා ඉන්දියාවේ සහාය ආරම්භ කළේය.

ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානය  හි ඉන්දියාවේ ක්‍රියාකාරී භූමිකාව

2023 දී නව දිල්ලියේ පැවති ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානය  හි හයවන රැස්වීම, සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල සූර්ය බලශක්ති යෙදවීමේ මූල්‍ය ශක්‍යතාව ඉහළ නංවමින්, සූර්ය ව්‍යාපෘති සඳහා ශක්‍යතා පරතරය අරමුදල් වැඩි කිරීමට තල්ලු කිරීමේදී ඉන්දියාවේ භූමිකාව අවධානයට ලක් කළේය.

ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානය  හි මුලපිරීම් යටතේ, දැරිය හැකි මූල්‍ය, ධාරිතා ගොඩනැගීම සහ තාක්‍ෂණික නවෝත්පාදන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් විවිධ වැඩසටහන් හරහා සූර්ය බලශක්තිය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉන්දියාව විසින් ගෙන ඇත. කෘෂිකර්මාන්තයේ දී, විවිධ අප්‍රිකානු ජාතීන් හරහා සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ජල පොම්ප ස්ථාපනය කිරීම අරමුණු කරගත් සූර්ය පොම්ප කිරීමේ වැඩසටහන වැනි ව්‍යාපෘති සඳහා ඉන්දියාව නායකත්වය දී ඇත.

සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානවල සූර්ය විද්‍යුත්කරණ ව්‍යාපෘතියට ඉන්දියාව ද දායක වී ඇති අතර එහිදී මලාවි වැනි රටවල දුරස්ථ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන වෙත සූර්ය බලය සාර්ථකව ගෙන එන ලදී.