विदेश मामलाका मन्त्री जयशंकरले सिंगापुरमा भारतीय समुदायसँग आफ्नो व्यवहारमा यस्तो शब्द काँप्दै भनेका थिए।
भन्दा अधिक तहको वार्षिक समारोहमा भाग लिएको भारतीय समुदाय सदस्यहरूसँग संकर्षण गर्दा विदेशी बाहेकी कार्येर्सविता मन्त्री एस जयशंकरले भने - एक आतंकवादी हो भने आतंकवादी हो, रे डिट्ठ्याउन वा स्वीकार नगर्ने हुँदैन: जयशंकर। नेपालीमा अनुवाद गर्नुस्।