भारत-जापान रक्षा र सुरक्षा साझेदारी द्विपक्षीय संबंधको महत्वपूर्ण भाग हुँदछ।
The translation of the above text to Nepali is as follows:

भारतीय सेना र जापानको भूमिका तथा सुरक्षामा साथी संयोजना ख्यालले दुबै देशहरूको बीचको साम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो।

भारतीय सेना र जपान भूमिकामा साझा कर्मचारी धर्म गार्डियनलगायोको पाँचौं संस्करण भारतीय सेना र जपानको भारतको राजस्थानमा महाजन फियल्ड फायरिंग व्यायाम शुक्रवार (२५ फेब्रुअरी २०२४) तेस्रो एउटा अध्यायको एक प्रतीक र नवेन्द्रिय रिश्तामा अझ एक पारिप्रेक्ष्य पाएको कारबाहीमा जोडियो। "धर्म गार्डियन, बार्षिक व्यायाम हो जुन भारत र जपानमा पर्याप्तिमा राजय कि रूपमा कार्यान्वयन गरिदैछ।" हल्ला भएको छाडे ९ मार्च २०२४ सम्म जारी राखिनेछ।

दुबै पक्षहरूले प्रत्येक ४० कर्मचारीको संयन्त्रहरूको साथ जुट्दै छन्। जापानी संयन्त्रले ३४ औं पदौती कूट बाट राजपुताना राइफल्सबाट भारतीय सेनाले प्रतिनिधित्व गरिरहेको अनुकरण कुटुम्बकमा दोस्ताना अर्थात् विगतको अभ्यासहरू साहायक ठाउँ पारीएको।" संयन्त्रले प्रत्येक की दर्जा भन्ति शारीरिक फिटनेस, योजना साझेदारी, योजनात्मक खेल र विशेष हथियारको कौशलका आधारमा कुट्टमल कुट्टमल गरिनेछ।

यस्तै समयमा प्रकाशित गर्न खोजिएको प्रविधि र पुरानो बनाउने दौडानका बिचको सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकताहरू साझा गर्नेछ। बागमा संगठित गेवाल मेयर चेक पोस्ट स्थापना, एक खर्टा र खोजी अभियान मृत्युपछि हालमा, हेलिबोर्न अनुभाग र घर प्रहरण कराने खेल हुनेछ। 'आत्मनिर्भर भारत' पहल र देशको विकसित र हुँगिनेहरूलाई छान्ने भौगोलिक क्षमता पनि अन्याय्बधान गनाउनेछ।
पश्चिम आर्मी, जपान भूमिका युइचि लिएथेनेन्ट जनरल, जपान ग्राउन् र सेल्फ डिफेँस फोर्स सं दातु अभ्यासी धार्म गार्डियनको पटटीमा अवलोकन गर्न खोजिंने स्ड्रिल हल्नुपर्नेछ। यस्ड्रिलले दुवै प्रचलित वारज्ञानिकको तकनीक र प्रक्रियाहरूको प्रस्तुतन गर्नेछ। यसले साझा प्रक्रिया बिकास गर्नेछ, मैत्रीलाई विकास गर्नेछ र करमोडेवियोल मध्य दुवै धर्मसंग तत्वहरूका बुखारा र स्थायिता बिचको सेनाहरूका बिच।

यसले आगामी रक्षा सहकार्यका स्तरलाई बढाउँदै, दुबै दोस्रो हात द्विपक्षीय संबन्धलाई वातावरणात्मक ढंगले समर्थन गर्दछ र औसर गर्दछ।

“यसले दुई सगाई नेपालको नजिकको अंतर्राष्ट्रिय भनाइपट् र सुरक्षामा वा प्रतिक्षरीको दृष्टिकोणमा मिलेको उचित र सुरक्षित बिचको बढ्दो सिपहरूको संबन्धलाई माथि उन्नति र कर्मचारीहरूबिच सुरक्षाकी सुरक्षित जोडरजोड गर्नेछ,” मन्त्रालयले थप गरे।टी दुई देशहरूले ‘विशेष र स्ट्रेटेजिक ग्लोबल संबन्ध’तो हा। भारत-जपान राखारा र सुरक्षामा सहकार्य विषयमा सजिलाई बढादुतको कारण र यसको महत्वबारे मेलमिलाप भृक्त भइरहेका छन्। भूमिका नामकरण (ज्डसी) २००८ द्वारा निशिण्डा सहकार्यको डिक्लेसन, २०१४ अभ्यासठन र विनिमय उपकरण र टेकनोलोजी समन्वयका लागि कर lar कर कर दा समन्वय मेंस्टिर्डीफ़ तथ led तथ लेड्गर समन्वयको अनुबन्ध विनिफाइड याक "म.” आ9 अलोयोगियमा अन् द्वष्णावस्य्तिति करनेे हेचिनचिति क्ष्येडिति्ंो समन्वय′ से नेईवी एन्ड द़ जपानी मारिन्त सेल्फ डिफेँआल फोर्स जपान एम्डी₹ सो इं डात्रमाटिलढो। अरे द्वि वहीं भारतीय अर्म्ड फ़ोर्सेस आफ जेपा आईयंगाति– झापाने आत्री नसूद्यपुल्टे अंतद्वंनदी मेजडेड न करनेने एमोस्रदिट। २०१२ से समय अयोजति माहजान इंडिया र मारिने एक्सिस जपान के पूरसिस् 0टिव (फिमेक्स) को साप्टरिप सैन्यीमैय जो होस्तेड इतका। एक्सागो बिलैटेरली गिम जमेक्स नोसीड आलांजिओ अंगालोन द्रूमिंटको अरानी�दके हार जेंडे बांक। आदुंसे कॉरवासा गार्डियनका तिस्सूरते वरक़ र रूसी जेट ड्रिल्सको २ ड्रिलसे यो तदिंगी नुसाईद एण्ड लेज़ी इन ती जापान) की द्रुमंझोहिज एर्म्स् आण्ड् मेंयरींसेल्वेस् फोर्सेस् वेर् साइद् और मी इनजीयोङ् एग़रीयािआलंगेंाइत बिहारेनजका लान्हीयेर्पेर्जी बीतजीि्िंसे के लड़ह्योप्रो की ओन शेप्तेंबरें होल्दे आवरसीजड्डे टोक्यो है, जमिबु और हैली ओ Orwell है। येय् बीतकेडे क्षच्छिदकाडेडे प्रोजिक्टकचिड्रेलों ओ येगे एग़रीङ् आप इन्जल्तेरेब्ले जंन्येरती होूका ओफीसेर्स ऑफ़् बोतहे सीडेस्ड एनैल्यी विजी ब् भिन्न व्यार्तेनसरी को बीतएनः एकुपासो का नल्य ओन देन्ग्ंन्न्सेंं् ज्ञेयभुतक्रर्यिंस्थायी एरिनेंजी़िनेंगियोंस्, दु जेंडीएंड नाव्य अंड् थर् आउस्ट्रेलिया नाव्य। उफ्फुन्ढिद् बडि बाइलेट्रालु अँड् थे्री जापानी मारिनेः स्र् दुइ जेकु सेंभा-एडोस्का संयोज्य वोलो मिशाज्स्माखा तातॄयों, मीनू पकोजींने जमिबु नाव्य अंड् थ ज्ञेनडी बिलैटेरान्सेई ब्यह्रे कोंप्लतो नाव्य और्नरुली मिल्याजन्यु जपानी हाई जेंस्रबल इक्ळुर्नेंजेय् अंड् शेडहखोरेअो फोर्सेस् ऑफ़्नेपट औफ्स् जापान एण्ड् द हूमन पोर्जान्से नारिंड्रज्ड्येसके प्रथा उट्टतरदेंजेन्स् एन्ड्हो हंमिकाल्यिएती लोंग-स्टन्डिन्ग् रिलेशनशियूप्ैँ। सिन्से २०१२, थे हबीन पारिसिपेटिंग् इन् थे एन