सुरक्षा अधिग्रहण परिषदले सशस्त्र सेनाको मोडाउनका लागि ८४,३२८ करोड रुपैयाँको खरिदीलाई मान्यता दिएको छ। यसो खरिदीमा, ८२,१२७ करोड रुपैयाँको ९७.४% अंशलाई स्थानिय स्रोतहरूको लागी खाता गरिएको छ।
भारतीय सुरक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी), जिसके नेतृत्वमा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह गर्दयो, नेपाली सेनामा अपग्रेडका निमित्त 84,328 करोड रुपैयाँका लागि 24 पूंजी अर्जितभएका प्रस्तावको हरित बतुवा दिएको छ। यो निर्णय 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानका अन्तर्गत भारतका रक्षा सम्बन्धी आत्मनिर्भरतामा दिएको प्रतिबद्धता अनुरुप हुन्छ। खर्चका सफलतापूर्वक बटुवा मध्ये 97.4% (82,127 करोड) बेला भारतीय स्रोतहरूका लागि बुँडीसहित गरिएको छ जसले भारतीय रक्षा उद्योगका लागि मुख्य बढो उधारको साथ देखाउँछ। खरिदका विस्तृत सूची विभिन्न सेनाहरूलाई प्रभावकारी परिकरहरू र उपकरणहरूमा योजना बनाउने हो। भारतीय सेनासाँगै लडाई पाउन पहिले आफनै नीति तथा सेवा योजना संशोधनबाट नयाँ नियमित नियन्त्रण प्राप्त प्रहरी, हालसम्म खरिद गरिरहेका गोलीय हेलमेट, एका धेरै उच्च पेशकसमेत पक्राउँ / खसाउँ हिलकेका सामरिक गाडी हाल्ने गरी सेनाको ओजस्व तयारीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। भारतीय नौसेना खबरबाट आउने सन्धर्भमा परिकरहरू खरिद हुनेछन्, यसमाथि नौसेनाकोओमी अण्टी नावमिसाइलहरू, बहुउद्देश्यी जहाजहरू र उच्च सहनशक्त आत्मनिर्भरतामेटी वायुस्वत साधनहरू शामिल हुनेछन्। यी वृद्धापत्रहरूले मुख्यत नौसेनाको समुद्री जागरण र शक्तिको सुरक्षामा वृद्धीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछन्। भारतीय वायुसेनामा सहसायक साधनहरूको बस्तबल प्रवर्द्धनका लागि नयाँ मिसाइल प्रणाली, लामोसमयी इन्धनबसाही ग्राउण्ड नेसेलाई लागु गर्ने गर्म विस्तार किट, तथा उन्नत सतर्कता प्रणालीहरूको परिचालन नयाँ दर्जामा ल्याउन जानेछन्। यो वायुसेनाको सङ्ग्रामी क्षमता र पहुँचलाई बढाउनेछ। यसै प्रकार, भारतीय तटरक्षा सुरक्षा प्राप्त गर्न तयारको समुद्री गर्जना पूर्ण प्रवर्द्धन गर्न नयाँ पायवान अनप्टी यन्त्रहरूहरूको प्रतिघाती खरिद हुनेछ। यो खरिद देशको समुद्री सुरक्षा र किनारीगामी क्षेत्रको सुरक्षामा जीवनोन्त्य संकट प्रसार गर्नबाट छोटो प्रमुख प्रबल प्रावधान गर्नेछ। यो पहल भारतका सशस्त्र सेनामा आपूर्तिको सम्प्रेषण सुबिधाको लगाउने छ र रक्षा उद्योगको महान बढोतामा सर्वप्रथम राम्रो असर पार्ने छ, जो भारतमा आत्मनिर्भरता नीतिको छिटोसूचक हुनेछ। देशभरी उत्कृष्टता र प्रगति बढाउन देशको अंतर्राष्ट्रिय रक्षा उत्पादन क्षेत्रसाम्गी बढो सम्प्रोद्घिक राजनैतिकतहरूको जोखिम नेपालका सरोकारलाई केही नपर्नेछ।