यो कार्यक्रमले सहयोग र निवेशको महत्वपूर्ण स्तंभ मा सहयोग र महासंघ को लागि उपयुक्त क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने चिन्ता गर्यो।
2024 इण्डोनेशिया-भारत व्यापार मंथन: व्यापार र निवेशलाई द्विपक्षीय साझेदारीको महत्त्व स्वरुपमा उच्चारण गर्दै।

यह कार्यक्रम सहकार्यमा रहेको महत्त्वपूर्ण घटना थियो जसले सहकार्यमा प्रचलित शास्त्रमा निर्माणमा काफी अवसर छन।